Rada AK děkuje všem členům, kteří se zúčastnili brigády v sobotu 25.4.2015.  Podařilo se udělat kus dobré práce na údržbě areálu letiště. Dík patří Pepovi Bačinovi, který skvěle připravil a vedl práce na opravě vrat hangáru H1.  Dále se podařilo provést válcování VPD, vyčistili jsme bezpečnostní záchytný bazén pod benzinovými nádržemi, opravili a vyčistili jsme vytyčovací čtverec pod VDI. Podařilo se opravit výdejní benzínový stojan. Skvělou práci odvedli kolegové na opravě stropu garáže pro transportéry.  Ještě jednou všem účastníkům díky.

 

Za radu AK Josef Vopařil -předseda