1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU


1.1 Vzdušný prostor nad letištěm je součástí MTMA Pardubice.
1.2 Okruhy provádět na jih.
1.2.1 Výška letu po okruhu je 2000 ft / 610 m AMSL.
1.2.2 Při vzletu z RWY 30L/30R točit 1. okruhovou zatáčku před obytnou zástavbou města
Vysoké Mýto.
1.3 Pro mezinárodní lety je nutno si předem vyžádat souhlas provozovatele letiště.
1.4 RWY 12L a 30R vybavena nestandardní světelnou soustavou. Sestupový úhel 3,4° je
pro nestandardní umístění sestupových návěstidel APAPI pouze informativní údaj.
1.5 Mimo provozní dobu jsou přílety na LKVM povoleny jen po předchozí konzultaci s
provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).
1.6 Komunikace v blízkosti prahů RWY je nutné v rámci bezpečnosti přelétávat v min. výšce
15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu (viz AIC C 2/06).
1.7 Čtvrtá okruhová zatáčka na RWY 12 musí být provedena minimálně ve 100 m AGL.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Pro vnitrostátní provoz platí podmínky jako na veřejném vnitrostátním letišti.
2.2 Parkování před hangárem H1, letouny otočeny přídí na sever.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky
 
Vnitrostátní lety (za tunu MTOW) 50,00
 
Vnitrostátní lety - noční provoz (za každou i započatou hodinu) 500,00

3.2 Parkovací poplatky
Za hodinu a tunu MTOW 5,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími
Vnitrostátní lety (za cestujícího) 40,00

3.4 Ostatní
Poplatek za odbavení mezinárodního letu je 300,00 CZK.